Website: https://netlebul.comGizlilik Politikasımadde1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacıİşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası;Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,Kişisel verileri saklama sürelerini,Profilleme ve Segmentasyonİlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımınıÇerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimiaçıklamaktadır. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriNetlebul kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilenkanunlarda açıkça öngörülmesibir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olmasıİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıhukuki sebeplerine dayanarak websiteleri, websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

Main Menu